pondělí 10. června 2013

Jan Andrejsek: Není čeština jako čeština


Státní maturita formou chatu (archiv J. Andrejsek)
Státní maturitní zkouška, jejíž první „ostrý“ ročník se uskutečnil v roce 2011, vyvolává neutuchající zájem odborné i laické veřejnosti. Padají otázky typu: Jsou maturitní testy kvalitní? Jaká by měla být skladba povinných maturitních předmětů? Co nám maturitní zkouška v režii státu přináší dobrého? Je nová podoba maturitní zkoušky vůbec přínosná? Jaká by měla být obtížnost maturitní zkoušky?


Na poslední otázku jsem se ve své bakalářské práci Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty snažil hledat odpovědi krátkým exkurzem do historie. Není bez zajímavosti, že obtížnost maturitní zkoušky před takovými sto lety si dnes už vůbec neumíme představit. Tehdy to byla opravdu přísně výběrová zkouška.

Po historickém exkurzu se ve své práci navracím do současnosti. Zde bylo mým cílem popsat původní podobu maturitní zkoušky ještě před zavedením státní maturity a navázat podrobným představením nového maturitního modelu, tehdy ještě rozděleného na tzv. náběhovou fázi v roce 2011 a druhou fázi od roku 2012. Toto rozdělení vzalo později pod vlivem mnohých událostí za své, ale kdo to tehdy mohl tušit…

Velká pozornost byla od samého počátku přípravy reformované maturitní zkoušky věnována žákům se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním. Tito žáci nakonec dostali označení žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, ze kterého vznikla hojně používaná zkratka žáci s PUP MZ, v profesní mluvě „PUPíci“.

A co vlastně znamená mé tvrzení v nadpisu tohoto článku? Že není čeština jako čeština? Tedy v dnešní době je možné relativizovat snad úplně všechno, ale tohle!? Jak název bakalářské práce napovídá, jádrem je podrobný popis nové podoby maturitní zkoušky z českého jazyka pro prelingválně neslyšící žáky. U těchto žáků předpokládáme, že jejich prvním jazykem a zároveň preferovaným komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. Češtinu už se tato poměrně úzká skupina žáků učí jako druhý jazyk. Proto bylo v průběhu příprav nové maturitní zkoušky rozhodnuto, že neslyšící žáci budou konat maturitní zkoušku z českého jazyka jako jazyka cizího.

Zpočátku se uvažovalo o nastavení obtížnosti zkoušky na úroveň B2 dle dokumentu Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ), ale pod vlivem nepříliš dobrých výsledků pilotního testování kompetencí neslyšících žáků se přikročilo ke snížení úrovně na B1.

Zda to byl správný krok, či nikoliv, o to se lze přít a vášnivě diskutovat, obávám se však, že bez jednoznačného výsledku. Jisté je, že by se obtížnost zkoušky měla postupně zvyšovat na úroveň B1+ a v delším časovém horizontu bychom se snad mohli dočkat i obtížnosti zkoušky odpovídající úrovni B2.

Příprava a vývoj zkoušky obecně je nikdy nekončící proces a nejinak je tomu i v případě maturitní zkoušky, která nese název český jazyk v úpravě pro neslyšící. Případným zájemcům o tuto problematiku proto doporučuju nejen prostudovat právě představenou bakalářskou práci, ale také informovat se o dalším vývoji a aktuální podobě zkoušky.

Celá práce ke stažení ZDE.

10. června 2013, Jan Andrejsek

Žádné komentáře: