středa 6. listopadu 2013

Barbora Harvánková: Chcete se podívat do historie tlumočení pro neslyšící?
Zdroj: http://ali.meshkot.com/English/About/images/Interpreter.jpg


Potom tedy neváhejte a přečtěte si tuto bakalářskou práci, v níž se s vámi vydám na krátký výlet za dějinami tlumočníků českého znakového jazyka. Tato práce je zajímavá právě tím, že seznamuje se situací, ve které se nacházeli čeští neslyšící v průběhu dvacátého století, zejména v období komunismu, které bylo pro mnohé lidi dobou temna. 

Práce vznikala postupně v průběhu hodin, které jsem strávila mimo jiné také v archivu periodika Gong  (časopis pro neslyšící). Zde jsem vyhledávala veškeré informace, týkající se vývoje tlumočnických služeb 20. století (od 70. let, kdy Gong začal vycházet). Dílek za dílkem jsem skládala informace získané z různých zdrojů, abych složila celý obraz. Neváhala jsem přitom oslovit přední odborníky, kteří se problematikou hluchoty zabývali v průběhu minulého století, ať už jako funkcionáři tehdejších institucí, anebo přímo jako tlumočníci pro neslyšící. Práce díky tomu zahrnuje i informace vyplývající z rozhovorů s těmito osobnostmi!

Tato bakalářská práce má název Poskytování tlumočnických služeb z hlediska krajů ČR a jejím cílem bylo ukázat současnou situaci v oblasti  tlumočení pro neslyšící a také informovat o spokojenosti, případně nespokojenosti neslyšících s tlumočnickými službami. Teoretická část tedy zahrnuje výsledky výzkumu spokojenosti neslyšících klientů s tlumočnickými službami (výzkum proběhl v roce 2010). Přínosem práce je ale i to, že obsahuje opravdu zajímavé informace o dění v oblasti tlumočení pro neslyšící u nás za posledních 40 let. Historií neslyšících a poskytováním tlumočnických služeb jsem se zabývala jako studentka oboru Čeština v komunikaci neslyšících dlouho. I když někdy bylo velmi obtížné získat nějaké ucelené informace, které by shrnovaly vývoj tlumočnických služeb, na stránkách mojí práce naleznete mnohé z toho, co mě zajímalo a po čem jsem musela „pátrat“ v archivu a ve vzpomínkách pamětníků.V práci najdete i přehled přístupů k tlumočení a legislativu, která se k tlumočení pro neslyšící váže, taktéž informace týkající se Etického kodexu tlumočníka znakového jazyka a přehled institucí, které poskytují, nebo v minulosti poskytovaly vzdělávání tlumočníkům českého znakového jazyka.

Celá práce ke stažení ZDE.

6. 11. 2013, Barbora Harvánková 

Žádné komentáře: